Budget 2020: Klimaschutz a Sozialpolitik ginn Hand an Hand

De Staatsbudget fir 2020 ass e breeden Astieg an de Klimaschutz. Sou si fir d’ nächst Joer 500 Milliounen Euro dofir virgesinn, eng Zomm déi regelméisseg bis op 660 Milliounen am Joer 2023 klëmmt.

„Och wann een Deel vum Invest muss iwwer Kredit muss finanzéiert ginn, sou ass dat an der Rei, well d’ Investitiounen an Infrastrukturen a Gebaier jo och nach an 10, 20, … 50 Joer genotzt ginn, also och vun eise Kanner an Enkelen.“

Generell ginn d’ Investissementer vun der aktueller Regierung ganz héich gehal, fir den Investitiounsdefizit vun de leschte Jorzéngten opzeschaffen. Och wann een Deel muss iwwer Kredit muss finanzéiert ginn, sou ass dat an der Rei, well d’ Investitiounen an Infrastrukturen a Gebaier jo och nach an 10, 20, … 50 Joer genotzt ginn, also och vun eise Kanner an Enkelen. Een Deel vun den Investitiounen an den Tram- a Schinneréseau, an d’ Elektromobilitéit an och an de massiven Ausbau vun den erneierbaren Energie gëtt iwwer e gréngen Emprunt finanzéiert. Dat ass niewebäi eng gutt Saach fir d’ Weiderentwécklung vun der Finanzplaz, déi esou hir Leaderfunktioun an der “Green Finance” ausbaue kann.

„Fir eis ass et eng Selbstverständlechkeet, datt wann d’ Accisen op Benzin, Diesel an Heizueleg aus Klimaschutzgrënn erop ginn, dës Hausse muss sozial begleet ginn. A mir mussen d’ Leit finanziell ënnerstëtzen fir aus de fossilen Energien erauszeklammen.“

Net nëmmen Invester an d’ Zukunft, mee och konkret Hëllefe fir d’ Famillen, d’ Mënsche mat enger Behënnerung, méi Sue fir den Enseignement an d’ Kultur an och vill nei Aarbechtsplaze beim Staat gehéieren zum Staatsbudget 2020. Dat weist, datt dat Soziaalt op kee Fall ze kuerz kënnt.

Fir eis ass et eng Selbstverständlechkeet, datt wann d’ Accisen op Benzin, Diesel an Heizueleg aus Klimaschutzgrënn erop ginn, dës Hausse muss sozial begleet ginn. A mir mussen d’ Leit finanziell ënnerstëtzen fir aus de fossilen Energien erauszeklammen. Dat maache mer zum Beispill mat de Subside vir Vëlo, Pedelec an Elektroauto, a mat deene fir d’ energetesch Renovatioun vun de Wunngebaier.

„Fir déi Stéit, déi sech keen Auto leeschte kënnen an nëmme mat Zuch, Bus an Tram ënnerwee sinn, ass d’ Erspuernis 390 Euro am Joer. Dat weist, datt de gratis ëffentlechen Transport net nëmmen eng Klimaschutz-Moossnahm mee och eng selektiv sozial Mesure ass.“

D’ Klimaschutzpolitik vun der 3er-Koalitioun ass d’ Geleeënheet fir eng méi gerecht Verdeelung vun de Steiergelder. D’ Suen déi iwwer d’ Erhéijung vun den Accisen era kommen, sollen an de Klimafong fléissen, an awer och der sozialer Offiederung déngen. Doduerch huele mer d’ Mënsche mat op de Wee a begleeden se finanziell an hirer ekologescher Transitioun.

An enger rezenter Étude huet de STATEC gewisen, datt zum Beispill de gratis ëffentlechen Transport, deen am Mäerz agefouert gëtt, eng sozial Moossnam ass. Während en duerchschnëttleche Stot just 20 Euro duerch méi Accisen um Sprit giff ausginn, géif e gläichzäiteg 80 Euro duerch de gratis ëffentlechen Transport spueren. A fir déi Stéit, déi sech keen Auto leeschte kënnen an nëmme mat Zuch, Bus an Tram ënnerwee sinn, ass d’ Erspuernis 390 Euro am Joer. Dat weist, datt de gratis ëffentlechen Transport net nëmmen eng Klimaschutz-Moossnahm mee och eng selektiv sozial Mesure ass.

„De Klimaschutz kann net waarden a mir mussen eis international Verpflichtungen anhalen, notamment de Paräiser Klimaaccord. Dofir kënnt nach virum Enn vun dësem Joer d’ Klimagesetz.“

De STATEC weist och op, datt do wou d’ Offer vum ëffentlechen Transport gutt ass, d’ Leit vill a gär drop zeréckgräifen. Deemno ginn déi geplangten Investissementer fir Vëlo, Bus, Tram an Zuch an déi richteg Richtung. Et ass nämlech esou, datt aktuell iwwer 60% vun eisen CO2-Emissiounen duerch eis Mobilitéit entstinn. Dofir ass et nëmmen normal, datt eise Staat 30 Milliounen Euro an den ëffentlechen Transport investéiert, a parallel de Präis vum CO2-Ausstouss muss an d’ Lut goen.

Heizou gëtt et keng Alternativ a keng Excusen. De Klimaschutz kann net waarden a mir mussen eis international Verpflichtungen anhalen, notamment de Paräiser Klimaaccord. Dofir kënnt nach virum Enn vun dësem Joer d’ Klimagesetz, dat den nationale Kader fixéiert an d’ Richtung vum konkrete Klimaschutz fir Lëtzebuerg definéiert.

Christian Kmiotek & Djuna Bernard 

Veröffentlicht unter Allgemein, Ökologie, Energie, Mobilität, Soziales, Tribune libre, Wirtschaft & Finanzen | Kommentar hinterlassen

Weider mat der gudder Aarbecht !

Léif gréng Kolleginnen a Kollegen,

Erlaabt eis Zwee zum Ofschloss vun dësem Kongress nach e puer Wierder.

Ech stinn zu 1.000 Prozent hannert deem, wat de François Bausch virdru gesot huet iwwer Moralitéit an eis moralesch Usprech.  An trotzdem muss ee “faire la part des choses”. De Kolleg Roberto Traversini huet vill geleescht: national, am Bezierk Süden an och zu Déifferdeng. Déifferdeng ass haut eng aner, méi inklusiv, méi liewenswäert Stad wéi virun der Era Traversini. De Roberto huet immens vill lassgekappt an ëmgesat: am Ëmweltberäich, am Sozialen, am Urbanisteschen, am Logement an an der Kultur. An d’ Christiane Rausch suergt derfir datt weider geschëppt gëtt.

Jo, de Roberto huet der komme gelooss, hien huet déi zouginn, en huet sech dofir entschëllegt an e steet dofir grued. Mäi grousse Respekt dofir. Nach méi grouss fannen ech, datt de Roberto och déi politesch Konsequenze gezunn huet an domat de Wee fräi gemeet huet, fir datt déi gréng Iddien weider ëmgesat kënne ginn.

Ech waarden elo just nach drop, datt déi Buurgermeeschteren an Député-Maires vun anere Parteien, déi an hirer Gemeng Ähnlecher komme gelooss hunn, och zerécktrieden.

„Fir wéi blöd hält d’ CSV d’ Land, wa se mat engem anscheinend “juristeschen” Avis, dee vu kengem Jurist ënnerschriwwen ass, versicht hir Fake-News ze stäipen?“

Kolleginnen a Kollegen,

Mech degoûtéiert déi Aart a Weis mat Dreck op de politesche Géigner ze geheien, an der Hoffnung, datt scho wäert eppes vum Knascht hänke bleiwen. D’ Carole Dieschbourg huet laang a breet an éierlech erkläert a mat Fakte bewisen, datt Fake-News dat si wat se sinn, ebe Fake a keng News. Wéi aarmséileg – mënschlech a politesch – sinn déi Personnagen, déi an hirer politescher Verzweiwlung och nach probéieren, d’ Famill mat eranzezéien?

A fir wéi blöd hält d’ CSV d’ Land, wa se mat engem anscheinend “juristeschen” Avis, dee vu kengem Jurist ënnerschriwwen ass, versicht hir Fake-News ze stäipen? An esou eppes hëlt dann och nach d’ Wuert “Rechtsstaat” an de Mond!

„D’ Klimakris, d’ Logementsproblematik, déi infrastrukturell Defiziter, d’ Ëmweltzerstéierung, … verschwannen net doduerch, datt d’ Oppositioun all 5 Minutte “Skandal” jäitzt, de Sall verléisst a léiwer de Mann oder d’ Fra rippt amplaz de Ball ze spillen.“

Léif Kolleginnen a Kollegen,

D’ Klimakris, d’ Logementsproblematik, déi infrastrukturell Defiziter, d’ Ëmweltzerstéierung, … verschwannen net doduerch, datt d’ Oppositioun all 5 Minutte “Skandal” jäitzt, de Sall verléisst a léiwer de Mann oder d’ Fra rippt amplaz de Ball ze spillen.

D’ Politik däerf sech net mat sech selwer beschäftegen, mee se muss am héieren Intérêt vun der Saach a vun de Mënsche schaffen. Ech ruffen d’ CSV dozou op, sech erem zeréckzebesënnen an hir Responsabilitéit fir d’ Land och an der Oppositioun z’ iwwerhuelen.

  • Fir datt mer, am Dialog mat de Biergerinnen a Bierger, dem Land endlech eng modern Constitutioun kënne ginn;
  • fir datt mer konstruktiv am Interessi vun de Leit schaffen a mam neie Logementsminister un d’ Wunnéngsnout eru ginn;
  • fir datt mer an engem gemeinsamen Effort vu Majoritéit an Oppositioun en ambitiéise Klima- an Energieplang hikréien, deen et erméiglecht, eis Liewensgrondlagen intakt un eis Kanner an Enkelkanner weiderzeginn.

„Dëse Kongress huet gewise wéi staark mer sinn, grad a ganz schwéieren Zäiten. Haut sti mer méi gëeent, méi entschloss a méi kämpferech do, wéi mer et jee woren.“

Kolleginnen a Kollegen,

Mir gréng sinn an de leschte Wochen ellen duerchgerëselt ginn. Mee dëse Kongress huet gewise wéi staark mer sinn, grad a ganz schwéieren Zäiten. Haut sti mer méi gëeent, méi entschloss a méi kämpferech do, wéi mer et jee woren.

Déi enorm Erausfuerderunge vun eiser Zäit sinn do. A mir gréng kruten duerch eis excellent Resultater bei de Chamber- a bei den Europawalen den Optrag, déi behäerzt unzegoen. Genee dat maache mer: an der Gemeng, an der Chamber, an der Regierung. Weider mat der gudder Aarbecht!

Christian Kmiotek & Djuna Bernard

(ausseruerdentleche Kongress déi gréng 3. Oktober 2019)
Veröffentlicht unter Allgemein | Kommentar hinterlassen

Felix Braz, den Asaz géint d’ Ongerechtegkeet, d’ Antriede fir Toleranz a Weltoppenheet, dat sinn deng grouss Themen

Léiwe Felix,

als alleréischt emol eng gutt Besserung.

Ech stinn hei viru bal dräihonnert Memberen um grénge Kongress a stelle mer vir, dass du de Livestream kucks. Wann net elo, dann iergendwann hoffentlech an enger noer Zukunft.

Felix,

All deng gréng Kolleginnen a Kollegen a ganz vill aner Leit drécken där d’ Daumen, datt et mat där séier biergop geet. Du bass e Kämpfer, an am Moment kämpfs de fir deng Gesondheet, fir erëm op d’ Been ze kommen.

Ufanks vum Summer souze mer bei mär doheem zesummen op der Terrass an hu vun de fréieren Zäiten am Escher Jongelycée geschwat. Schonn do hues de gekämpft: géint d’ Ongerechtegkeet vu vereenzelte Proffen, dech agesat, net fir dech, mee fir deng Matschüler.

„Wien Ongerechtegkeet net erdroe kann, wie sech joerzéngtelaang fir Toleranz asetzt, deen huet e kloert Zil virun Aen: de Mateneen, den Zesummenhalt, d’ Eenegkeet.“

Den Asaz géint d’ Ongerechtegkeet, d’ Antriede fir Toleranz a Weltoppenheet, dat sinn eigentlech deng grouss Themen. Kee Wonner, well du schwätz jo Lëtzebuergesch an 8 verschiddene Sproochen. An et ass och kee Wonner, dass de vun de lusophonen a vun de portugiseschstämmege Communautéite grouss an Éier gehale gëss, bis hin zu Reportagen op der portugisescher Telé.

Wien Ongerechtegkeet net erdroe kann, wie sech joerzéngtelaang fir Toleranz asetzt, deen huet e kloert Zil virun Aen: de Mateneen, den Zesummenhalt, d’ Eenegkeet.

Felix,

Du hues gekämpft fir d’ Eenheet vun dëser Partei. Aus 2 bis 3 zerstriddene Grippercher hues du matgehollef, eis Partei dohin ze bréngen wou se haut ass: eeneg, stuark wéi nach ni an dowéinst elo vu ganz ville Géigner ëmginn.

Du hues gekämpft fir déi fortschrëttlech Dräierkoalitioun a fir hir Fortsetzung. An deene leschte 6 Joer hues du hannert de Kulissen d’ Fiedem zesummegehal. Ech erënnere mech un d’ Stonnen nom Referendum vun 2015. Do hues du gestane Männer perséinlech a politesch gestäipt. An e Joer drop en inklusivt Nationalitéitsgesetz am Konsens vun déi Lénk bis CSV duerchgesat.

„Du bass e verbassene Kämpfer, elo kämpfs du fir deng Gesondheet“

Léiwe Felix,

An e puer Deeg geess du aus där Regierung eraus, an där – a fir déi – s’ du esouvill gekämpft an erreecht hues. Ëm all Formulatioun, ëm all Nuance vun der politescher Positioun hues du mam Géigner, mam Koalitiounspartner an och mam Parteifrënd gekämpft. Duerch däin Asaz, duerch däi politesche Kampf am Alldag krute mir gréng mat eise Partner bis ewell schonn esouvill ëmgesat.

Dofir soe mär där e ganz grousse Merci.

Felix, du bass e verbassene Kämpfer. Elo kämpfs du op engem aneren Terrain, du kämpfs elo fir deng Gesondheet. Dofir brauchs du all deng Energie, a mär loossen där an denger Famill déi néideg Zäit fir dat erfollegräich ze maachen.

En attendant, schécke mär där eng Kuart, déi all Memberen während dem Kongress ënnerschreiwen. Op eiser Kuart steet dat heiten:

Léiwe Felix,

Mir wënschen dir vill Kraaft, fir dass du erëm geschwënn op d’ Bee kenns.

Deng gréng Frëndinnen a Frënn

(ausseruerdentleche Kongress déi gréng 3. Oktober 2019)
Veröffentlicht unter Allgemein | 1 Kommentar

De Kampf géint d’ Klimakris ass och eng Fro vu Gerechtegkeet

Déi Millioune jonk Leit weltwäit déi sech fir d’ Bekämpfe vun der rasanter Klimaverännerung asetzen, an och déi zeg Dausende Jonker hei zu Lëtzebuerg si ganz kloer: et ass ongerecht, wann d’ Generatioune vun hiren Elteren a Grousselteren d’ Ressource vun eisem Planéit egoistesch nëmme fir sech notzen an den nächste Generatiounen just nach eng verbrannt Äerd hannerloossen.

Effektiv ass et och zudéifst ongerecht, wa mir hei zu Lëtzebuerg esou liewen, wéi wa mer op d’ mannst siwe Planéiten zur Verfügung hätten. Dat heescht nämlech, datt a villen anere Länner op der Welt ganz vill Mënschen an Aarmut an ouni Perspektive vegetéieren, fir datt mir ons eise Floribus leeschte kënnen.

„An als eent vun de räichste Länner vun der Welt si mir och capabel, de néidegen Ëmbau vun eisen Haiser, vun eiser Mobilitéit, vun eiser Landwiertschaft an och vun eise Gewunnechten hin ze kréien.“

Als eent vun de Länner, dat par rapport zu senger Fläch, zu sengen Awunner an zu sengen Aarbechtsplazen am meeschte Ressource  verbraucht an am meeschten zur Klimakris bäidréit, ass et eis Pflicht konsequent an ambitiéis Politiken ze bedreiwen, fir eisen Deel zum weltwäiten Effort géint d’ Klimakris ze leeschten. An als eent vun de räichsten – a bis elo ëmmer flexibelste – Länner vun der Welt si mir och capabel, de néidegen Ëmbau vun eisen Haiser, vun eiser Mobilitéit, vun eiser Landwiertschaft an och vun eise Gewunnechten hin ze kréien. Ausserdeem kënne mir eis déi bluttnoutwenneg Investissementer och leeschten, well mer am Géigesaz zu villen anere Länner nach Spillraum an eisem Staatsbudget hunn.

„Wann de Mazout méi deier gëtt, mussen d’ Leit vum Staat finanziell ënnerstëtzt ginn, fir hir Haiser z’ isoléieren an hir Uelegheizung duerch eng klimafrëndlech Alternativ z’ ersetzen.“

Mir wëssen et all: och wa mer eent vun de räichste Länner vun der Welt sinn, da gëtt et dach zu Lëtzebuerg Aarmut a Leit déi de Risiko lafen, an d’ Aarmut of ze rëtschen. Deemno stellt sech och an eise nationale Politike géint d’ Klimaverännerung d’ Fro vun der Gerechtegkeet. An Zäite wou duerch déi noutwenneg Besteierung vum CO2-Ausstouss de Benzin an den Diesel méi deier ginn, ass déi gerecht Äntwert a sënnvoll Alternativ de gratis ëffentlechen Transport, den Ausbau vu Bunn an Tram an eng besser Offer um Busréseau. Wann och de Mazout méi deier gëtt, mussen d’ Leit vum Staat finanziell ënnerstëtzt ginn, fir hir Haiser z’ isoléieren an hir Uelegheizung duerch eng klimafrëndlech Alternativ z’ ersetzen.

Déi Leit, déi et fir néideg fannen mat engem Auto ze fueren, deen onmoosseg CO2 an d’ Atmosphär bléist – Stéchwuert SUV – solle vill méi héich besteiert ginn. Dës Steieren ginn dofir benotzt, déi douce Mobilitéit an den ëffentlechen Transport auszebauen an deene Leit Primen ze ginn, déi op déi klimaneutral Elektromobilitéit ëmklammen.

„Klimaschutz ass ondenkbar, ouni d’ Komponent vun der sozialer Gerechtegkeet.“

Iwwregens: Fir e Grappvoll Euro op Destinatioune fléien wou och den Zuch fiert, ass kee Mënscherecht, wéi e puer Leit mengen, mee eng Sauerei géint de Klima awer och géint dat schlecht bezuelte Personal vun de Bëlleg-Flug-Linnen. Och hei musse Klimaschutz a sozial Gerechtegkeet Hand an Hand goen. An d’ Zuchverbindunge mussen ausgebaut ginn an och erëm Nuetszich tëscht den europäesche Groussstied rullen.

Mir gréng trieden zanter Jorzéngte konsequent fir de Klimaschutz an, dat ass gewosst. Mee Klimaschutz ass fir eis ondenkbar, ouni d’ Komponent vun der sozialer Gerechtegkeet. Mir mussen eis Gesellschaft ëmbauen fir datt mer klimaneutral liewe kënnen. Well awer grouss Verännerungen och ëmmer sozial Verwerfunge kënne mat sech zéien, ass et absolut noutwenneg, all Klimaschutz-Moossnamen och ëmmer mat soziale Mesuren ze begleeden. Esou packe mir all zesummen déi Transformatioun, déi elo kënnt.

De Kampf géint d’ Klimakris ass kloer och eng Fro vu Gerechtegkeet.

Christian Kmiotek & Djuna Bernard

Veröffentlicht unter Ökologie, Gesellschaft, Soziales, Tribune libre | Kommentar hinterlassen

D‘ Zukunft ass gréng

D’ Zukunft baséiert dodrop, watfireng politesch Weiche mer haut stellen. An eiser komplizéierter, vernetzter Welt brauche mer éierlech a couragéis Entscheedungen. An et ass wichteg, datt mer als Politik net hannert de Problemer lafen, mee mir mussen déi néideg Entscheedunge schonn am Virfeld huelen, fir d’ Erausfuerderunge vun eiser Zäit ze meeschteren. Doru schaffe mir Gréng.

„Eis Generatioun ass déi éischt, déi de Klimawandel ze spiere kritt a gläichzäiteg déi lescht, déi d’ Steier erëmräisse kann.“

D’ Welt ass a Beweegung wéi scho laang net méi: et gëtt iwwer méiglech Kricher geschwat; d’ UNO seet, datt musse séier a radikal Moossname géint d’ Klimaverännerung ënnerholl ginn, an déi Jonk ginn op d’ Strooss a maachen Drock an där Saach. Se hu vollkomme recht, well et geet ëm hir Zukunft. Eis Generatioun ass déi éischt, déi de Klimawandel ze spiere kritt a gläichzäiteg déi lescht, déi d’ Steier erëmräisse kann.

De Verloscht vun der Déieren- a Planzevielfalt, d’ Klimakris – déi och zu Kricher a Flüchtlinge féiert–, de Kampf géint déi sozial Ongerechtegkeeten – hei a soss op der Welt, och duerch d’ Klimaverännerungen – , all dat si Schlësselfroe vun eiser Zäit. Déi Erausfuerderunge sinn ze wichteg, fir se eleng de Wirtschaftsinteressen z’ iwwerloossen. A se sinn ze grouss fir se just als déi privat Verantwortung vu jidder Eenzelen unzegesinn. Nëmmen an engem kollektiven Effort packe mer dës global Challengen.

„Wa mer zesummen déi nei Rahmebedingunge vun eiser Gesellschaft festleeën, dann ass deen neie Kader de Raum an deem och nach aner Fräiheete fir jidderee vun eis méiglech ginn.“

Dat heescht fir gréng Politik, mee och fir d’ Politik am Allgemengen, datt se muss hir Verantwortung iwwerhuelen an e kloere gesetzleche Kader schafen, deen et erlaabt d’ Erausfuerderunge vun haut a vu muer ze meeschteren. Iwwerall do wou mir gréng an der Verantwortung sinn, schaffe mir dorunner, zesumme mat de Leit.

„Schliisslech si Klimaschutz an Ëmweltschutz jo am Endeffekt Mënscheschutz.“

Vill Leit hunn Angscht, datt um Enn nëmme Verzicht a Verbuet fir si erauskommen, mee de Géigendeel ass de Fall. Wa mer zesummen déi nei Rahmebedingunge vun eiser Gesellschaft festleeën, dann ass deen neie Kader de Raum an deem och nach aner Fräiheete fir jidderee vun eis méiglech ginn. Dee neie Kader – an den USA schwätzen se vum “Green New Deal” – bréngt eis och weider duerch gesellschaftlech an technologesch Innovatiounen. Mir däerfen net fäerten, mee mir solle Courage hunn an eis mat aller Kraaft géint d’ Ursaache vum Klimawandel a fir d’ Erhale vun eiser Ëmwelt asetzen. Schliisslech si Klimaschutz an Ëmweltschutz jo am Endeffekt Mënscheschutz.

Als gréng verbidde mir net, mee mir schafe besser Alternative fir d’ Leit. Dozou gëtt et och vill konkret Beispiller, wéi:

  • An Zukunft e performanten ëffentlechen Transport ze hunn, als Alternativ zum Stau.
  • Op eng Landwiertschaft setzen, déi Bauer, Buedem, Mënsch an Déier respektéiert.
  • Och ouni Plastik op näischt verzichten ze mussen.
  • Erneierbar Energie selwer produzéieren, amplaz de Stroum aus Kuel, Gas oder Atom deier anzekafen.

Mir gréng hunn de Mutt, dat alles an nach méi zesumme mat de Leit ëmzesetzen. Dofir ass d’ Zukunft gréng.

Djuna Bernard & Christian Kmiotek

Veröffentlicht unter Allgemein, Ökologie, Energie, Gesellschaft, Mobilität, Soziales, Tribune libre | Kommentar hinterlassen

No der Europawal

Den Europawalkampf ass geschloen an de Stëpps huet sech getässelt. Wat soten eis d’ Wielerinnen a Wieler a wéi gi mir domat ëm?

„Wann dës Europawalen Schicksalswale waren, da well besonnesch déi jonk Leit hiert Schicksal selwer an d’ Hand geholl hunn.“

Déi gutt Nouvelle ass, datt déi rietspopulistesch an anti-europäesch Kräften zwar a verschidde Länner en erschreckende Score gemeet hunn, d’ Politik vun Europa kënne se awer an deenen nächste 5 Joer net bestëmmen. Grad konsequent pro-europäesch Parteie wéi mir gréng goufe gestäerkt.

Wann dës Europawalen Schicksalswale waren, wéi vill Journalisten am Virfeld geschriwwen haten, da waren s’ et, well besonnesch déi jonk Leit hiert Schicksal selwer an d’ Hand geholl hunn, massiv wiele gaang sinn a ganz vill gréng gewielt hunn. Se hunn dat gemeet, well se sech bewosst sinn, datt et ëm hir Zukunft geet. Déi Jonk, déi zu zeg Dausenden op d’ Strooss gaange woren, si sech bewosst, datt nëmmen am europäeschen Zesummespill erfollegräich géint d’ Klimakris kann agéiert ginn.

Deemno krute mir gréng vill Vertraue vun de Jonken. Kee Wonner, well mir sti wéi keng aner Partei zënter Jorzéngten op der Säit vun Ëmwelt a Klima a schützen domat och de Mënsch. Eise super Score – heiheem an an den Nopeschlänner – wor awer nëmme méiglech, well och vill Elteren a Grousselteren iwwerzeegt sinn, datt de Klima muss déi éischt politesch Prioritéit sinn.

„D’ Europawal ass eng Bestätegung vun den ambitiéise Klimaziler déi Lëtzebuerg sech ginn huet.“

Dëse Wieleroptrag motivéiert eis enorm. Datt déi gréng Fraktioun am Europaparlament vu 50 op elo 70 Leit gewuess ass, erlaabt eis en nach méi konsequent Schaffen.

T’ lescht Woch war ech a Kontakt mat ville Presidentinnen a Presidente vun aneren europäesche Gréngen a mir sinn eis eens: mir maachen net mat beim Pokeren ëm Posten. Eis interesséieren d’ Inhalter vun der zukënfteger europäescher Politik.

Wéi kréie mer déi multinational Konzerner derzou endlech Steieren ze bezuelen, do wou se hir Sue verdéngen? Wéi kréie mer d’ Bunn genee esou attraktiv wéi de Fliger? Wéi komme mer esou séier wéi méiglech an eng Économie ouni Kuel, Pëtrol, Gas an Atom? Wéi schafe mer en Europa dat solidaresch ass mat de Mënschen an de méi aarme Länner? Dat si wichteg Theme fir déi nächst 5 Joer.

An dann nach eng lescht Iwwerleeung: wa bei der Europawal vun 2014 e Mëssfale géint déi deemools ongewinnten Dräierkoalitioun ausgedréckt gouf, da stellen ech fest, datt 2019 d’ Wielerinnen a Wieler – nach méi wéi schonn am Oktober 2018 – déi blo-rout-gréng Regierungskoalitioun gestäerkt hunn.

D’ Europawal 2019 ass also eng Bestätegung vun den ambitiéise Klimaziler déi Lëtzebuerg sech ginn huet. Se ass eng Ënnerstëtzung fir den Ausbau vum ëffentlechen Transport a vun den erneierbaren Energien. Se ënnermauert déi gréng Efforten beim Waasser-, Natur- a Klimaschutz. A se confirméiert eis, datt et richteg ass, de Glyphosat ze verbidden an d’ Bio-Landwiertschaft ze pushen.

Veröffentlicht unter Allgemein, Ökologie, Energie, Europa, Gesellschaft, Mobilität, Soziales, Wirtschaft & Finanzen | Kommentar hinterlassen

Nei engagéiere fir eis Zukunft

„Mir gréng sinn déi eenzeg Partei-Neigrënnung vun deene leschte 50 Joer, déi sech duerchsetze konnt, well mir gréng sinn esouwuel kommunal, wéi national, wéi och europäesch fest implantéiert!“ Wéi ech dësen houfrege Saz leschte Summer op eiser 35-Joer-Feier vu mer ginn hunn, konnt ech mer mol net am Dram virstellen, wéi erfollegräich mer véier Méint drop wären.

„Lëtzebuerg wollt méi där gudder grénger Politik“

Am Oktober 2018 konnte mir gréng bei de Chamberwalen eng spektakulär Progressioun a Prozenter an a Sëtz verbuchen. D’ Wielerinnen a Wieler wollten e Weiderféiere vun der blo-rout-grénger Koalitioun. Virun allem awer wollten d’ Leit eng Stäerkung vun de gréngen Iddien, vun der grénger Method a vun de grénge Wäerter. Lëtzebuerg wollt méi där gudder grénger Politik, déi eis éischt Regierungsbedeelegung tëscht 2013 an 2018 ausgezeechent hat.

Mir kruten de 14. Oktober vun de Wielerinnen a Wieler net nëmmen de Kontrakt verlängert, mee mir kruten en erweiderten Optrag fir déi nächst 5 Joer: mir schaffen elo och a Beräicher, wou een eis bis ewell net erwaart hätt, wéi d’ Police an d’ Arméi. All gréng Verantwortlechkeete si wichteg Aufgaben, déi den Alldag vun all Mënsch direkt beréieren a mir schaffen a Beräicher mat besonnesch groussen Erausfuerderungen. Et geet ënner anerem ëm d’ harmonescht Zesummeliewen, eng aner Mobilitéit,  d’ Wunne fir jiddereen, d’ Energiepolitik vun der Zukunft an de kompromësslose Klimaschutz.

„Ech sinn houfreg, datt zu Lëtzebuerg iwwer zéngdausend jonk Mënschen op d’ Strooss gaange sinn, well se déi global Zesummenhäng verstanen hunn, déi vill vun hiren Elteren a Grousseltere leegnen oder verdrängen“

Gréng Kolleginnen a Kollegen,

Dir wësst jo nach, wéivill Leit an deene leschten 3 Jorzéngten iwwer eis gréng Visiounen de Kapp gerëselt a gelaacht hunn? Abee, et sinn der ewell vill, vill manner. E puer sinn der nach iwwereg, an dat sinn déi, déi immens iwwerhieflech oder esouguer aggressiv ginn, wann eng 16-jähreg schwedesch Schülerin hinnen op de Kapp zou seet, datt se versot hunn an datt se amgaang sinn, der nächster Generatioun hir Perspektiven ze ruinéieren.

Ech sinn houfreg, datt gëscht zu Lëtzebuerg wäit iwwer zéngdausend jonk Mënschen op d’ Strooss gaange sinn, well se déi global Zesummenhäng verstanen hunn, déi vill vun hiren Elteren a Grousseltere leegnen oder verdrängen. Et erfëllt mech mat grousser Hoffnung, datt weltwäit Millioune Jonker opstinn a fir eis all – op der Basis vu  wëssenschaftlechen Erkenntnisser – en anere Liewensmodell fuerderen, ee vu globaler Gerechtegkeet, een deen d’ Grenze vun eisem Planéit mat abezitt.

D’ Geschicht wäert et weisen, mee ech sinn iwwerzeegt, datt “Youth for Climate” eise Liewensstil genee esou déifgräifend a positiv verännere wäert, wéi dat virun engem halwe Jorhonnert “Mee 68” gemaach huet.

Kolleginnen a Kollegen,

Déi global Erausfuerderungen an déi europäesch an national Hausaufgaben déi sech doraus erginn, sinn ze packen. Besonnesch, well eis 5 Ministeren, eis 9 Deputéiert an eis – am Moment – eng Europaparlamentarierin dat selwecht Rezept asetzen, mat deem mer an de leschte 5 Joer esou erfollegräich waren: schaffe, schaffen an nach emol schaffen – onopgereegt a kompetent.

Mir Gréng sinn d’ Zukunftspartei zanter 35 Joer! An eis gestalteresch Aarbecht un der Zukunft vu Lëtzebuerg geet och an de nächste 5 Joer mat elo nach méi Réckewand weider. Well mer eist Land gär hunn.

Léiw Kolleginnen a Kollegen,

Fir de 26. Mee ass de Finish vun der 3. Kompetitioun am Waltriathlon 2017, 2018, 2019 ugesat. Elo grad si mer jo scho mat ganz vill Schwong op déi lescht Ligne droite gaangen. An ech fannen et richteg, datt mer och hei – genee wéi bei de Gemengen- a bei de Chamberwalen – vill jonk Kandidatinnen a Kandidaten opgestallt hunn. Schliesslech geet et – och an Europa – ëm hir Zukunft.

„D’ europäesch Eenheet gëtt eis an der globaliséierter Welt eng Stäerkt, déi kee Land eleng, a scho guer net Lëtzebuerg huet“

Ech sinn iwwerzeegt, datt dee ganze politesche Kuddelmuddel ronderëm de BREXIT – a mir wësse jo nach guer net wat fir ee Chaos eventuell nach reell entsteet – ganz ville Leit an Europa d’ Aen opgemaach huet, iwwer d’ Virdeeler vun der Europäescher Unioun. Sécher: d’ EU ass net perfekt, mee wéilt Dir op d’ Virdeeler vum ongehënnerte Reesen an op d’ Einfachheet vum Euro verzichten? Ech net. Net ze vergiessen, datt d’ europäesch Eenheet eis an der globaliséierter Welt eng Stäerkt gëtt, déi kee Land eleng, a scho guer net Lëtzebuerg huet.

„Mir si konsequent pro-europäesch, mee mir stinn a fir en anert Europa, net dat vun de Lobbyisten a Konzerner, mee fir e soziaalt Europa“

Zur Imperfektioun vun der EU gehéiert och, datt déi aktuell Europäesch Kommissioun zevill op neoliberal Rezepter setzt an den Industrie-Lobbyisten nogëtt. Dat erkenne mer zum Beispill wann et ëm d’ Suite vum Dieselskandal geet oder ëm d’ Festleeë vu verbindleche globale Klimaziler. Et ass deemno wichteg, dat d’ Leit sech am Mee en Europaparlament ginn, dat aner Prioritéite setzt.

Mir gréng si konsequent pro-europäesch. Mee mir stinn a fir en anert Europa, net dat vun de Lobbyisten a Konzerner, mee fir e soziaalt Europa dat op d’ Bedierfnisser vun de Mënschen ageet. Dofir engagéiere mir gréng eis op en Neits mat aller Kraaft fir Europa.

Well mer eist Land an Europa gär hunn.

Veröffentlicht unter Ökologie, Europa, Gesellschaft, Soziales | Kommentar hinterlassen